a kötelező megálló mielőtt bankot választ

Állampapír

Az állampapír alacsony kockázatú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melyet a magyar állam a költségvetési hiány finanszírozására bocsát ki. Az állampapírok piacra dobását és a főforgalmazói rendszer működtetését az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) végzi.

Állandó átutalási megbízás

A számla tulajdonos állandó átutalási megbízást adhat, amely alapján a bank a meghatározott fix összeget rendszeres időközönként a kedvezményezett bankszámlájának javára átutalja a számlatulajdonos forintszámlájának megterhelése mellett. (pl. egy állandó összegű közüzemi számlának havi kifizetését a bank automatikusan végzi ennek a megbízási formának eredményeként.)

Annuitás

Az annuitás nem más, mint meghatározott időponttól kezdődően, adott számú éven keresztül esedékes állandó tagú járadék. Annuitásnak tekinthetjük az egyenlő részletekben törlesztendő számos fajta hitelt, melyek törlesztőrészlete magába foglalja a kamatot és a tőketörlesztést.

Árfolyamkockázat

A deviza forintban kifejezett árfolyamának változásában rejlő kockázat. Az adott deviza árfolyamváltozása (erősödése vagy gyengülése) miatt a devizahitelek törlesztőrészleteinek mértéke gyakran és jelentős mértékben is változhat. A forint erősödése a törlesztőrészletek csökkenését, a forint gyengülése a törlesztő részletek növekedését vonja maga után.

BAR

A BAR az olyan adósok nyilvántartása, akik valamely hitelintézetnél elmulasztották a törlesztést. (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer)

Betét

Betétnek nevezik a banknál kamat elérése érdekében számlán elhelyezett pénzösszeget. A látra szóló betét a folyószámlán lévő olyan pénz, amelyről az ügyfél bármikor rendelkezhet. A látra szóló betétek után alacsonyabb kamatot fizet a bank, mint a lekötött, határidős betétek után. A határidős betétek lehetnek folyamatosan megújulók, ebben az esetben a lejáratot követően a betét összege (vagy annak kamattal növelt összege) ismét, autómatikusan lekötésre kerül. A takarékbetétként elhelyezett megtakarításokról külön okmányt, takarékbetétkönyvet állítanak ki az ügyfél részére. A takarékbetét is kamatozik, a kamatok jóváírása jellemzően az év végén vagy a betét megszűnésének napján történik. A takarékbetét lehet látra szóló, lekötéses, illetve vannak még ún. nyereménybetétkönyvek is (ilyen az autónyeremény-betétkönyv), amelyre nem fizetnek kamatot, hanem időközönként nyereménytárgyakat sorsolnak ki a betétesek között.

Betéti kártya

Folyószámlához kapcsolódó bankkártya, amellyel a számlán lévő egyenleg erejéig lehet költeni (vásárolni, interneten keresztül fizeni, vagy készpénzt felvenni bankjegykiadó automatából.) Ebben az esetben először helyezünk el pénzt a számlánkon, és ennek erejéig költhetünk a kártyánk segítségével.

BUBOR

Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb. Az MNB állapítja meg a mértékét a banki kamatok figyelembevételével és teszi közzé minden nap ezt az irányadó kamatlábat. Egyre elterjedtebb a BUBOR alapú hitelezés, az ezen felül felszámított kamatfelár mértéke a banki hitelminősítés függvénye. (BUBOR: Budapest Interbank Offered Rate, azaz Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb.)

EBKM

Egységesített betéti kamatlábmutató. Valamely betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai.

Előtörlesztési díj

A bankok, a hitelezési gyakorlatukban, a szerződéstől eltérő időpontban történő hiteltörlesztés esetén, díjat számíthatnak fel.

Fedezet

Hitelekhez kapcsolódó fogalom. Olyan pénzeszköz, tárgy, garancia, amelyet a bank a hiteltörlesztés elmulasztása esetén használhat fel. (lehet például: ingatlanfedezet, készpénz, értékpapír-fedezet, betét, kezességvállalás, cégeknél árbevétel engedményezés, áru, készlet)

Futamidő

A betét lekötésének (betét lekötése és a betéti összeg felvétele) és a hitel visszafizetésének (hitelfelvétel és visszafizetés) kezdő és a záró időpontja között eltelt időtartam.

Hitel

A különböző hitelek nyújtása a betétgyűjtés mellett a kereskedelmi bankok legjellemzőbb tevékenysége. Amikor a bank hitelt nyújt, lényegében pénzt ad az ügyfélnek későbbi visszafizetésre, kamat fejében. A hitelek kamata általában magasabb, mint a betétek kamata, a különbség fedezi a bank költségeit és képezi a nyereségét (marge). A hiteleket vagy lejáratkor egy összegben vagy törlesztőrészletekben kell visszafizetni. A törlesztőrészletek a lakóssági hiteleknél az esedékes kamat és más felszámított díj, kezelési költség összegét is magukban foglalhatják. A hitel visszafizetésének biztosítékaként rendszerint valamilyen biztosítékot szoktak kérni a hitelfelvevőtől. Nemfizetés esetén a bank ebből elégíti ki az ügyféllel szembeni követelését. A kereskedelmi bankok általában elkülönítve kezelik a lakossági és a vállalkozói hitelügyeket. A lakossági hitelek lehetnek személyi hitelek és áruvásárláshoz, illetve szolgáltatások vásárlásához kötődő hitelek, a vállalkozói hitelek alapesetei az éven belüli forgóeszköz hitel, folyószámlahitel (rulírozó hitel), éven túli forgóeszköz hitel és beruházási hitel.

Hitelkártya

E kártyával a bank által meghatározott hitelkeret erejéig lehet költeni, mely összeget kamataival együtt kell visszafizetni.

THM

A THM a kölcsönnel kapcsolatban fizetendő költségeket veszi figyelembe (kamatot, egyszeri és folyamatos díjakat, költségeket). Jelzáloghiteleknél a THM tartalmazza – a fentieken túl – a fedezetül szolgáló ingatlan értékbecslésének díját, valamint az ingatlan felülvizsgálatok díját, amennyiben az Ügyféllel kötött szerződés vagy jogszabály az ingatlan helyszíni ellenőrzését előírja.