a kötelező megálló mielőtt bankot választ

Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat

A Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózatot a PSZÁF támogatásával a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületét, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületet és az Indra Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesületét összefogó konzorcium működtette 2011 márciusától. A szerződés egy évre szólt, ám az igen kedvező lakossági visszajelzésekre is tekintettel a pénzügyi felügyelet új irodák megnyitásával és támogatásával további 2 éves időtartamra meg kívánta hosszabbítani, amelyre közbeszerzési pályázatot írt ki, amelyet a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME) nyert el. Így 2012 április 16-ától már 11 megyeszékhelyen – Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrött, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Székesfehérvárott, Szegeden, Szombathelyen és Zalaegerszegen – érhetők el az irodák.

tanácsadó irodák elérhetőségi adatai a felügyelet honlapján megtalálhatók, amely innen közvetlenül is elérhető.

Az alábbiakban az irodák létrehozásának céljairól, feladatairól, működtetőiről a PSZÁF honlapján található információkat közöljük:

Tapasztalataink szerint a legnagyobb nehézséget a fogyasztók számára éppenséggel a megfelelő tájékoztatáshoz, az információhoz való hozzájutás jelenti. A pénzügyi szolgáltatások “útvesztőiben” nehezen eligazodó fogyasztók megalapozott igényeinek érvényesítese sokszor éppen azért válik lehetetlenné, mert nem tud hozzáférni azokhoz az információkhoz, amelyek elősegítenék ügyeinek gyors és hatékony intézését. Másrészt pedig a hatóságok felesleges túlterheltségét is növelik azon beadványok,, amelyek kapcsán eljárás lefolytatása adott esetben egy másik hatóság hatáskörébe vagy békéltető testület, esetleg bíróság hatáskörébe tartoznak, vagy egyébként csak formailag nem megfelelő fogyasztói beadvány miatt húzódnak el a megindítani szándékozott eljárások.

Emiatt különös jelentősége van annak, hogy a fogyasztók számára könnyű hozzáférést biztosítva kerüljenek kialakításra azok a szakértőkkel működő tanácsadó helyek, amelyek szakmai alapokon nyugvó tájékoztatást nyújthatnak a fogyasztók számára mind anyagi jogi, mind eljárásjogi kérdésekben, vagy éppenséggel a tudatos fogyasztói attitűd kialakítását elősegítő életviteli, gazdálkodási tanácsokkal szolgálhatnak.

Mindezekre tekintettel a FOME, az INDRA és OFE által létrehozott Konzorcium tevékenységének átfogó céljai:

  • egy országos lefedettségű informióciós irodahólózat működésének biztosítása
  • olyan tanácsadó irodák rentábilis működtetése, amelyekhez a fogyasztók lakóhelyükhöz közel (tájékozódás helyi központjai), ingyenesen fordulhatnak kérdéseikkel, panaszaikkal, szakszerű tájékoztatást és tanácsot kapva pénzügyi, életviteli és költséggazdálkodási kérdésekben egyaránt, valamint segítve, hogy megfelelő helyen keressen jogorvoslatot felmerült problémáira
  • hatékony együttműködés kialakítása a Felügyelettel, amelynek keretében a Felügyelet hatáskörébe tartozó ügyeket összegyűjti és szakmai konzultációt követően intézkedésre a Felügyeletnek átadhat.