a kötelező megálló mielőtt bankot választ

Teljes hiteldíj mutató (THM)

Sokunkat könnyen megtéveszthetnek a reklámok, hiszen a hitellehetőségek hirdetéseiben csak a kamatra vagy a gyors hitelbírálatra figyelünk. Nem vagyunk tisztában azzal, hogy a kamat mellett más költségeket is kell fizetnünk. Csupán a kamat vizsgálata csalóka eredményt adhat, hiszen általában a 0%-os kamatú hiteleket sem adják ingyen, ilyenkor előfordulhat például, hogy magas kezelési költséget kell fizetni.

Az igazi iránytű tehát nem a kamat, hanem a THM, azaz a teljes hiteldíjmutató, amelyet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott valamennyi lakossági kölcsön és pénzügyi lízing esetén fel kell tüntetni. A THM-et nemcsak a fogyasztási kölcsönöknél, hanem a lakáshiteleknél is alkalmazni kell. (A Korm. rendelet rendelkezései a pénzügyi lízing esetén is alkalmazandóak, a dokumentum további részében a hitel/kölcsön szó alatt a pénzügyi lízinget is érteni kell.)

Ez az egyéves időszakra vetített százalékos érték, mint ahogyan a neve is jelzi, a hitel teljes díját mutatja meg, azaz gyakorlatilag minden olyan költséget tartalmaz, amelyet a pénzügyi intézménynek a tőkén felül fizetnünk kell. Minél alacsonyabb a THM, annál kedvezőbb a fizetendő teljes hiteldíj, annál olcsóbb a kölcsön.

Milyen költségeket tartalmaz a THM?

A THM tartalmazza a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (kamatot, díjat, költséget, jutalékot, adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha ahitelező számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez a hitelező előírja.

A THM az alábbiakat tartalmazza különösen:

 • a kamatot,

 • a kezelési költséget,

 • a hitelbírálati díjat,

 • az értékbecslési díjat,

 • lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díját,

 • a hitelközvetítőnek fizetendő díjat,

 • az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját,

 • a számlavezetés és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, amennyiben a számla vezetését a hitelező előírja,

 • biztosítási és garancia díját, amennyiben a jelzáloghitelhez vagyonbiztosítás szükséges.

Ugyanakkor a THM nem tartalmazza:

 • a késedelmi kamatot,

 • a hitel futamideje meghosszabbításának (prolongálás) költségét,

 • az egyéb olyan fizetési kötelezettséget, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,

 • a közjegyzői díjat,

 • kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett – a vételáron felüli – díjat, függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint

 • a számlavezetés és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, ha a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették.

Fontos szabály, hogy a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban feltűnően meg kell adni a THM értékét, illetőleg jól érthetően el kell hangoznia, ha abban szerepel a hitel kamata, bármilyen költsége, törlesztőrészlete vagy ezekkel összefüggésbe hozható bármilyen utalás. A fogyasztási hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a THM-et minden esetben feltűnően meg kell adni. A hitelezőnek a THM értékének kiszámításakor a nem kedvezményes kamatot és díjat kell figyelembe vennie, függetlenül attól, hogy a hitelező egy meghatározott időtartamra vagy összegre kedvezményes (eltérő) kamatot és/vagy díjat számít fel. Mindenképpen járjunk ezért utána, milyen feltételek mellett kaphatjuk meg a kedvezményt!

Érdemes arra is figyelni változó kamatozású hitelek esetében, hogy a THM mutató értékenem tükrözi a hitel kamatkockázatát, a devizaalapú jelzáloghitelek esetében pedig arra is, hogy a THM az árfolyamkockázatot sem tartalmazza.

Nagyon fontos, hogy a kölcsön feltételeit ne csak a THM alapján ítéljük meg, hanem tegyük mérlegre törlesztőképességünket is, vagyis azt, tudjuk-e majd fizetni a kölcsön részleteit több hónapon vagy akár éven keresztül! Gondoljunk arra, hogy tíz-húsz év alatt megváltozhatnak a körülményeink, elveszíthetjük az állásunkat, kedvezőtlen változás állhat be az anyagi helyzetünkben! Számoljuk ki, hogy a futamidő alatt összesen mekkora összeget fogunk visszafizetni a pénzügyi intézménynek, és vessük össze a felvett kölcsön összegével! Ne csak a havi törlesztőrészlet lebegjen a szemünk előtt! Egy példával szemléltetve:

Hitelösszeg

Futamidő

Törlesztő részlet

THM értéke

600 000 Ft

60 hónap

16 180 Ft/hó

22,96%

 

A fenti adatok alapján a hitelfelvevő 600 000 Ft kölcsönt vesz fel, de összesen 970 800 Ft-ot fog visszafizetni a futamidő alatt.

A hitelszerződés megkötése előtt pedig kérdezzük végig részletesen, hogy milyen költségeket és mikor kell majd fizetnünk!

A THM-re vonatkozó szabályokat a teljes hiteldíjmutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

A THM számítására vonatkozó részletszabályokról erre a linkre kattintva talál információt.

Forrás: www.pszaf.hu